Heeft u vragen? Bel ons gerust: +31 (0)78 7850702

Privacyverklaring

Sable Tours, gevestigd aan Slangenburg 202, 3328 DV Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sabletours.nl
info@sabletours.nl
Slangenburg 202
3328 DV Dordrecht
+31 (0)787850702

Marcella Kemperman is de Functionaris Gegevensbescherming van Sable Tours. Hij/zij is te bereiken via info@sabletours.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sable Tours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens reis- en annuleringsverzekering
– Relevante medische bijzonderheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sabletours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Sable Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Het afhandelen van de boekingen van uw reis.
– Het doorgeven van relevante medische bijzonderheden voor het correct uitvoeren van uw reis.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Het onderhouden van contact met verzekeraars in geval van calamiteiten.
– Sable Tours verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien u noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij niet garant staan voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk voor het organiseren van uw reis.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Sable Tours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sable Tours) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sable Tours bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar, zodat wij hierover beschikken indien u nogmaals contact met ons opneemt voor een offerte / het organiseren van een reis. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sable Tours verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals vliegtuigmaatschappijen, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sable Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sable Tours gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om eerder opgeslagen cookies te verwijderen, klik hier.

Sable Tours maakt gebruik van anonieme tracking via Google Analytics. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. U kunt via de volgende link meer informatie vinden over de privacy policy van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sable Tours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sabletours.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sable Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sable Tours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sabletours.nl.

Over ons Pieter en Marcella

Enthousiast geworden over een reis naar Afrika?

Wij zijn Pieter en Marcella van Sable Tours. We helpen u graag verder. Sable Tours is uw persoonlijke Afrika specialist voor unieke Afrika reizen. Wij gaan voor persoonlijke aandacht.

Luipaard tijdens luxe safari in Afrika

En blijf op de hoogte van ons laatste nieuws over Afrika en onze reizen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.